MCBÜ TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projelerinde Destek Almaya Hak Kazandı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum destek programları çağrıları sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında iki, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ise bir projesi destek almaya hak kazandı. https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bilim-ve-toplum-destek-programlari-cagrilari-sonuclandi

Öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında, bu yıl destek almaya hak kazanan çalışmalardan biri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu’nun yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu TÜBİTAK 4005 “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz-3” başlıklı projesi oldu. Amacının, bilişim teknolojileri öğretmenlerini matematik ve fen bilimleri öğretmenleri ile bir araya getirerek, öğrencileri disiplinler arası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders tasarımları ortaya koymalarını sağlamak olan projede, öğretmenlerin disiplinler arası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikleri içeren bir eğitim programına dâhil olmaları planlandı. Projenin hedef kitlesi ise Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile fen bilimleri ve matematik öğretmenleri olarak belirlendi. Hem etkinliklerin uygulanabilirliği ve verimliliği hem de proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar düşünülerek hedef kitle 39 öğretmen olarak belirlendi. Proje 22-29 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanacak. TÜBİTAK 4005 “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz-3” projesinin paydaş kurumları arasında, Hacettepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.interteacher.org/

Destek almaya hak kazanan diğer bir proje ise yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur’un üstlenmiş olduğu TÜBİTAK 4005 “Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu” başlıklı projesi oldu. Projenin amacı; Bilim Sanat merkezlerinde görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine nükleer bilimler ile ilgili tarafsız ve bilimsel gerçeklere dayalı eğitim vermek olarak belirlenirken, projede hedef kitle olarak bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli Fen Bilimleri öğretmenleri seçildi. Proje katılımcılarının en fazla %30’unu teşkil edecek şekilde, nükleer santrallerin kurulduğu Sinop ve Mersin illerinde görevli öğretmenlere öncelik verilmesi planlanarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığından destek alındı. Proje sonunda fen bilimleri öğretmenlerinin alacakları eğitimle nükleer bilimlerle ilgili bilimsel gerçekleri anlamaları, geri döndüklerinde kurumlarında yapacakları çalışmalarda bu bilgilerden yararlanarak başta kendi meslektaşları, öğrencileri olmak üzere toplumda oluşan ön yargının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmeleri hedeflendi. Proje etkinlikleri 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. TÜBİTAK 4005 “Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu” başlıklı projesinin paydaş kurumları arasında Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi yer alıyor. 

Ayrıntılı bilgi için: http://nukleerbilimlerokulu.mcbu.edu.tr/

Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün üstlenmiş olduğu ve destek almaya hak kazanan diğer bir proje olan TÜBİTAK 4007 “Manisa Bilim Şenliği”nde; bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamak amacı güdülerek 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap eden 91 atölye çalışması, sahne gösterileri, lise ve üniversite düzeylerinde Ulusal STEAM Yarışması, hackathon, çeşitli alanlarda çalıştaylar, seminerler ve paneller düzenlenecek. Bilim Şenliği 06-09 Ekim 2021 tarihleri arasında Manisa Yunus Emre Millet Çarşısı’nda uygulanacak. TÜBİTAK 4007 “Manisa Bilim Şenliği”nin paydaş kurumları arasında Manisa Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, STEM Eğitimcileri Derneği, AFAD, MCBÜ Eğitim Fakültesi ve MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir