Misyon & Vizyon

Misyon

Rektörlük bünyesinde kurulan merkezimizin amacı öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin üniversite içi ve dışı, ulusal ve uluslararası kaynaklı proje desteklerinden azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesi anlayışını hayata geçirmektir. Bu bağlamda merkezimiz öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize rehberlik, teşvik ve destek hizmetleri vermektedir. Rehberlik hizmeti doğrultusunda merkezimiz, ulusal ve uluslararası proje desteklerinin çağrılarını ilgililere duyurur ve tanıtımını yapar. Bunun yanı sıra proje destek başvurusunda bulunmaları için öğretim elemanlarını ve öğrencileri teşvik eder. Proje önerileri olanlara proje hazırlamada, projeleri desteklenenlere ise projelerin yönetilmesinde, uygulamasında ve raporlarının yazılması aşamalarında destekler verir. Merkezimizin faaliyet alanına üniversite dışı, ulusal (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları vb.) ve uluslararası (UFUK2020, Erasmus+, ERC vb. AB Programları) destek programları girmektedir.

Vizyon

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin belirlediği vizyon bağlamında ve genel amaçlarına uygun bir biçimde Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve somut projeler hazırlama ve uygulama yoluyla bölgesel kalkınmaya bilimsel destek ve katkı sunmaktır.