HAKKIMIZDA

Ülkemizde Gayri Safi Milli Hasıla’dan Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan pay sadece %0.87 olup, bu oran 2023 vizyonu çerçevesinde %2 olması hedeflenmektedir. Akademik çalışmaların kalitelerinin ve sayılarının arttırılması için üniversiteler Ar-Ge ve diğer bilimsel araştırmalar için farklı kaynaklara yönelmek zorundadır.

Ülkemizde proje sayılarının, çeşitliliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar 10. Kalkınma Planında ve TÜBİTAK 2023 Vizyon Panelinde de ele alınmış ve bu çalışmaların desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversitemizin proje yapma kapasitesini arttırmak ve proje yazma kültürünü geliştirmek, amacıyla 11 Temmuz 2013'de kurulmuştur.

Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Görev ve Sorumlulukları:

  Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları hakkında araştırmacıları bilgilendirmek,

  Proje başvuru tarihlerini duyurmak,

  Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek,

  Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca sorunları ilgilendiren proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak,

  Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak,

  Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından verilecek eğitimler (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, vb.) düzenlemek,

  olarak sıralanmıştır.

İLETİŞİM

Telefon: 236 201 11 44

Telefon: 236 234 71 50

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

            Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi

            Manisa

Eposta  : projemerkezi@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik